Запис Детальніше

Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ярошенко, Тетяна
Ярошенко, Татьяна
Yaroshenko, Tetiana
 
Date 2009-09-28T13:36:25Z
2009-09-28T13:36:25Z
2009-06-01
 
Identifier http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/88
 
Description Dissertation is devoted to studying of history of formation and development of the electronic journal and its role in scientific communication and as an important component of the contemporary library’s information resources. Scholarly journal evolution is discussed including reasons of its emergence and main milestones of its development which are analyzed from in relation to worldwide trends (moderniza-tion, innovation, transformation).The main functions, features and advantages of the scholarly electronic journal as well as existing standards of creation and dissemina-tion, are traced. Basic conceptual, research and practical directions of library work using electronic journals through every stage of development, is proven. Peculiarities of electronic journal collection management are defined, as well as an appropriate technology scheme and key principles of collection management, which are based on the experience of advanced libraries worldwide during the last 10-15 years.
Комплексно досліджено процес становлення та розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Проаналізовано еволюцію наукового журналу, розглянуто передумови його виникення й основні етапи розвитку (модернізації, інновації, трансформації) у контексті світових тенденцій. Визначено основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, розглянуто існуючі стандарти його створення та розповсюдження. Обгрунтовано концептуальні, науково-методичні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їх розвитку. Розкрито особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках. На підставі вивчення практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 10 - 15 років розроблено технологічну схему й основні принципи управління колекціями електронних журналів.
 
Language ua
 
Subject e-journals
e-resources
scholary journals
scientific information
електронні журнали
електронні ресурси
 
Title Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08
 
Type Thesis
 
Relation Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Т.О. Ярошенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 20 с. — укp.