Запис Детальніше

Інституціоналізація інноваційної складової сфери енергозбереження на засадах цифровізації

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27661/
 
Title Інституціоналізація інноваційної складової сфери енергозбереження на засадах цифровізації
Institutionalization of innovative composition of sector of energy saving on digital principles
 
Creator Краус, Катерина Миколаївна
Краус, Наталія Миколаївна
Голобородько, Олександр Петрович
 
Subject Міжнародні
 
Description Розкрито зміст інновації в енергозбереженні, технологіях виробництва і акумулювання електроенергії з відновлюваних джерел, серед яких: паливні комірки, літій-кисневі акумулятори, «розумна»/цифрова мережа, космічна сонячна енергія, приливні турбіни, сонячні батареї, інновації в ядерній енергетиці. Вказано основні проблеми впровадження інноваційних проектів з енергозберігаючих технологій у соціальній сфері в Україні.
The content of innovations in energy conservation, technologies of production and accumulation of electricity from renewable sources is revealed, including: fuel cells, lithium-oxygen batteries, «smart»/digital network, space solar energy, tidal turbines, solar panels, innovations in nuclear energy. Main problems of implementation of innovative energy saving technologies projects in the social sphere in Ukraine are indicated.
 
Date 2019-05-23
 
Type Доповідь на конференції чи семінарі
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27661/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf
Краус, Катерина Миколаївна та Краус, Наталія Миколаївна та Голобородько, Олександр Петрович (2019) Інституціоналізація інноваційної складової сфери енергозбереження на засадах цифровізації In: Building innovations – 2019, 23-24 травня 2019 р., Полтавський національний технічний університет.