Запис Детальніше

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Ларіна Станіслава Васильовича на тему «Захист національних цінностей у сфері національної безпеки: державно-управлінський аспект», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27675/
 
Title Відгук на автореферат дисертаційної роботи Ларіна Станіслава Васильовича на тему «Захист національних цінностей у сфері національної безпеки: державно-управлінський аспект», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління
 
Creator Бурячок, Володимир Леонідович
 
Subject Спецради у інших ВНЗ
 
Description Науково-прикладна задача, що вирішується в дисертації полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні концептуальних засад державного управління захистом національних цінностей у сфері національної безпеки України та ґрунтується на триєдиному підході державо-, суспільно- та людиноцентризму
 
Date 2019-03-22
 
Type Автореферат дисертації
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language ru
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27675/1/scann.pdf
Бурячок, Володимир Леонідович (2019) Відгук на автореферат дисертаційної роботи Ларіна Станіслава Васильовича на тему «Захист національних цінностей у сфері національної безпеки: державно-управлінський аспект», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління Кандидат thesis, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.