Запис Детальніше

Зіставлення ВВП України і світу як фактор оцінки вітчизняного економічного зростання

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зіставлення ВВП України і світу як фактор оцінки вітчизняного економічного зростання
 
Creator Корогодова, Олена Олександрівна
Сиванич, І.
 
Subject ВВП
валовий внутрішній продукт
економічне зростання
паритет купівельної спроможності
номінальний ВВП
реальний ВВП
 
Description У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення показників зміни частки ВВП України у аналогічному світовому показнику. Розглянуто способи розрахунку показників ВВП. Проведено аналіз динаміки показників
номінального ВВП, ВВП на душу населення, ВВП за паритетом купівельної спроможності, частки вітчизняного ВВП у світовому ВВП. За допомогою методу екстраполяції здійснено прогноз показнику відношення ВВП
(номінального та за паритетом купівельної спроможності) України до світового рівня. Зроблено акцент на оцінці якісності економічного зростання України.
The theoretical approaches to determination of indexes of change of Ukraine GDP share in an analogical world index are lighted. The methods of GDP indexes calculation are examined. The analysis of dynamics of indexes of nominal GDP, GDP per capita, purchasing-power parity GDP, part of domestic GDP in world GDP. The prognosis of index of GDP relation (nominal and purchasingpower parity) of Ukraine to the world level is done by means of extrapolation
method. The estimation of quality of Ukraine economic increasing is accentuated.
 
Date 2013-10-21T14:52:44Z
2013-10-21T14:52:44Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Корогодова О. О. Зіставлення ВВП України і світу як фактор оцінки вітчизняного економічного зростання / О. О. Корогодова, І. Сиванич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 8. – С. 43-47. – Бібліогр.: 9 назв
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4801
 
Language uk
 
Format C. 43 - 47
application/pdf
 
Publisher НТУУ "КПІ"
Київ
 
Source Сучасні проблеми економіки і підприємництво: збірник наукових праць