Запис Детальніше

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОРІВНЯННЯ РІВНОЗНАЧНОСТІ В ГОТСЬКІЙ МОВІ

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОРІВНЯННЯ РІВНОЗНАЧНОСТІ В ГОТСЬКІЙ МОВІ
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОРІВНЯННЯ РІВНОЗНАЧНОСТІ В ГОТСЬКІЙ МОВІ
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОРІВНЯННЯ РІВНОЗНАЧНОСТІ В ГОТСЬКІЙ МОВІ
 
Creator Калитюк, Л.П.
 
Description The means used in comparisons of equality at different language levels are highlighted on the basis of the Gothic language. The analysis of language data reveals that comparisons of equal objects and actions in the language in question are carried out by a set of conjunctions, which trace their origin back to PIE, having cognates in IE languages and their selection cannot be the result of Greek influence. The Gothic language conjunctions swa, swe are the most commonly used ones for comparing.
На материале готского языка исследуются языковые средства, употребляемые для сравнения равнозначных объектов и действий. Осуществлен анализ единиц, которые используются при оформлении таких сравнений. Установлено, что их праиндоевропейское родство позволяет исключить возможность влияния греческого оригинала на их подбор. Анализ языковых фактов дал возможность установить наиболее часто употребляемые союзы swa, swe, привлекаемыедля аранжировки сравнений.
На матеріалі готської мови досліджуються мовні засоби, що вживаються для порівняння рівнозначних об’єктів і дій. Здійснено аналіз одиниць, які використовуються при оформленні таких порівнянь. Встановлено, що їх праіндоєвропейська генетична спорідненість дозволяє виключити можливість впливу грецького оригіналу на їх добір. Аналіз мовних фактів дав змогу встановити найбільш часто вживані сполучники swa, swe, причетні до аранжування порівнянь.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2014-11-11
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/44
 
Source Studia Philologica; 2013: Випуск 2
Studia Philologica; 2013: Випуск 2
2412-2491
2311-2425
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/44/57