Запис Детальніше

Training of pedagogues of boarding schools for education of mercy among primary school students

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/716553/
 
Title Training of pedagogues of boarding schools for education of mercy among primary school students
Підготовка вихователів шкіл-інтернатів до виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку
 
Creator Kanishevska, Liubov
Vyshnivska, Natalia
 
Subject 37.01 Fundamentals of education. Theory. Policy etc.
37.09 Organization of instruction
 
Description The research deals with the theoretical and applied aspects of the problem of training of pedagogues of boarding school how to educate mercy among primary school students.
The essence of the concept of “mercy” and its structure has been clarified based on analysis of scientific sources.
The authors have presented the content of the seminar for pedagogues of boarding schools “On the Pass to Mercy”. The main tasks of the seminar were: to expand teachers’ knowledge about the essence and structure of mercy among primary schoolchildren; to actualize the problem of development of mercy of students of primary school age in extracurricular activities of boarding schools; to reveal the content, structure and specifics of pedagogical mercy; to consider the peculiarities of the education of mercy of primary schoolchildren; to introduce the pedagogues of boarding schools with the diagnostics of the levels of education of mercy among primary school students of boarding schools; to deepen knowledge of teachers of boarding schools about the forms and methods of education of mercy; to familiarize of pedagogues of boarding schools with pedagogical conditions of education of mercy among primary school students in extracurricular activities and a system of educational training “On the Pass to Mercy”.
У дослідженні розкрито теоретичні та прикладні аспекти проблеми підготовки вихователів шкіл-інтернатів до виховання милосердя у молодших школярів.
На основі опрацювання наукових джерел уточнено сутність поняття «милосердя» та його структуру.
Розкрито зміст семінару для вихователів шкіл-інтернатів «На шляху до Милосердя», основними завданнями якого були: розширити уявлення педагогів про сутність і структуру милосердя в учнів молодшого шкільного віку; актуалізувати проблему виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів; розкрити зміст, структуру та специфіку педагогічного милосердя; розглянути особливості виховання милосердя у зазначеного контингенту учнів; ознайомити педагогів шкіл-інтернатів з діагностикою рівнів вихованості милосердя в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів; поглибити знання педагогів шкіл-інтернатів про форми і методи виховання милосердя; ознайомити педагогів шкіл-інтернатів із педагогічними умовами виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності та системою виховних годин «На шляху до милосердя».
 
Publisher InterGING
 
Date 2019
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/716553/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B.%2C%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80.%202019.pdf
Kanishevska, Liubov (orcid.org/0000-0002-4190-1601 <http://orcid.org/0000-0002-4190-1601>) and Vyshnivska, Natalia (orcid.org/0000-0001-7509-2841 <http://orcid.org/0000-0001-7509-2841>) (2019) Training of pedagogues of boarding schools for education of mercy among primary school students InterGING, c. Hameln, Deutschland, pp. 217-233. ISBN 978-3-946407-07-2