Запис Детальніше

Free and open source cloud technology based on the type Software as a Service

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/716591/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/944
 
Title Free and open source cloud technology based on the type Software as a Service
Вільна та відкрита технологія хмарних обчислень на основі типу «програмне забезпечення як послуга»
 
Creator Kiyanovska, N.M.
 
Subject 004.77 General networking applications and services
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description The aim of this study is to design and implement the cloud computing technology with types of the services Software as a Service (SaaS). Objectives of the study is to analyze the free and open source cloud technology based on the type Software as a Service. The object of research is the process of using of the cloud computing technology with types of the services Software as a Service in education. The subject of research is the use of free cloud computing technology with types of the services Software as a Service in education for students of university. This article covers the free and open source cloud computing technology and its application in Web-based IT education. One of the technologies that can be used in teaching online IT courses is cloud computing. In this work the analysis and systematization of research on the use of free cloud-based ICT in education, research and organizational activities. Results of the study is planned to use for the design of methods e-learning education with the free and open source cloud technology.
Метою дослідження є розробка та впровадження технологій хмарних обчислень з типами програмного забезпечення як послуги (SaaS). Завдання дослідження полягають у аналізі вільної та відкритої технології хмарних обчислень на основі типу «програмне забезпечення як послуга». Об’єктом дослідження є процес використання технології хмарних обчислень за моделлю програмного забезпечення як послуги в освіті. Предметом дослідження є використання вільної технології хмарних обчислень за моделлю «програмне забезпечення як послуга» у навчанні студентів університету. Ця стаття охоплює безкоштовну технологію хмарних обчислень з відкритим кодом та її застосування у веб-орієнтованій ІТ-освіті. Однією з технологій, які можуть бути використані при навчанні ІТ онлайн, є хмарні обчислення. У цій роботі проведено аналіз та систематизація досліджень щодо використання вільних хмарних ІКТ в освіті, дослідженнях та організаційних заходах. Результати дослідження планується використати для розробки методів електронного навчання з використанням вільної та відкритої технології хмарних обчислень.
 
Publisher Видавничий центр Криворізького національного університету
 
Date 2019
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/716591/1/052-058_Kiyanovska.pdf
- Kiyanovska, N.M. (2019) Free and open source cloud technology based on the type Software as a Service Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (17). pp. 52-58. ISSN 2309-1460