Запис Детальніше

Високотемпературна нітроцементація цирконію

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Високотемпературна нітроцементація цирконію
 
Creator Гончар, Кирило Романович
 
Contributor Бобіна, Марина Миколаївна
 
Subject кисень
дифузійне насичення
цирконій
азот
вуглець
водень
хімізм
поверхневий склад
термодинамічний аналіз
рівноважний склад середовища
equilibrium composition of the environment
surface ball
azot
diffusal population
circonia
carbon
acid
water
chemistry
thermodynamic analysis
 
Description В роботі досліджено можливість одночасного насичення цирконію в продуктах розкладу оксалату амонію.
Теоретично розраховано та експе-риментально підтверджено співвідношення компонентів рівноважного складу реакційного середовища для нанесення комплексних покриттів методом дифузійного насичення азотом, вуглецем та киснем за участю водню. Склад як газової так і конденсованої фази залежить від складу та співвідношення реа-гентів в насичуючій суміші;
Формування комплексних покрит-тів на основі сполук цирконію ZrN, ZrO2, та ZrС з високою твердістю та добрим зчепленням з ос-новою можна вважати позитивним досягненням даного дослідження. Такі покриття можуть бути перспе-ктивними при використанні в медичній, хімічній промисловості та атомній енергетиці.
In this work the possibility of simul-taneous saturation of zirconium in products of decomposition of am-monium oxalate has been investigat-ed.
The ratio of components of the equi-librium composition of the reaction medium to the application of com-plex coatings by diffusion saturation with nitrogen, carbon and oxygen with the participation of hydrogen has been theoretically calculated and experimentally confirmed. The com-position of both the gas and the con-densed phase depends on the com-position and ratio of reagents in the saturated mixture .
Calculated reaction formation nitride ZrN, oxide ZrO2, zirconium carbide ZrC with hydrogen and the reaction between each of nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen. Thermody-namic probability of formation of carbides, nitrides and oxides decreas-es with increasing temperature;
 
Date 2019-07-02T09:31:52Z
2019-07-02T09:31:52Z
2019
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Гончар, К. Р. Високотемпературна нітроцементація цирконію : дипломна робота … бакалавра : 6.050403 Інженерне матеріалознавство / Гончар Кирило Романович. – Київ, 2019. – 88 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28151
 
Language uk
 
Format 88 с.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ