Запис Детальніше

Дільниця термічної обробки направляючої колонки вирубного штампу з розробкою технологічних режимів обробки

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дільниця термічної обробки направляючої колонки вирубного штампу з розробкою технологічних режимів обробки
 
Creator Науменко, Максим Павлович
 
Contributor Зауличний, Ярослав Васильович
 
Subject низький відпуск
направляюча колонка
сталь 25Х
термічна обробка
цементація
гартування
 
Description У виробничо-технологічній частині прое-кту розглянуті умови роботи деталі, об-ґрунтовано вибір необхідної марки сталі, розроблені технологічні процеси терміч-ної обробки деталі, розраховано річну програму термічної обробки та обрано необхідне обладнання. Розроблено техно-логічний процес термічної обробки направляючої колонки, виготовленої зі сталі 25Х. Спроектована термічна дільниця. Розроблено економічно-організаційну частину та розділ охорони праці
In productive-technological part of project the considered terms of work of detail, the choice of necessary brand of steel is explained, the technological processes of heat treatment of detail are worked out, the annual program of heat treatment is expected and necessary equipment is selected. The technological process of heat treatment guid-ing column , made of steel 25Х. Design thermal district. Economically-organizational part and division are elaborate in relation to a labour protection.
 
Date 2019-07-02T08:44:43Z
2019-07-02T08:44:43Z
2019
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Науменко, М. П. Дільниця термічної об-робки направляючої колонки вирубного штампу з розробкою технологічних режимів обробки : дипломний проект … бакалавра : 6.050403 Інженерне матеріалознавство / Науменко Максим Павлович. – Київ, 2019. – 77 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28144
 
Language uk
 
Format 77 с.
application/msword
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ