Запис Детальніше

Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання
 
Creator Дубровська, Вікторія Василівна
Шкляр, Віктор Іванович
 
Subject теплові втрати будівлі
теплове навантаження
система теплопостачання
697.34(075.8)
 
Description Наведено різні методики визначення теплового навантаження буді-вель та теоретичні основи розрахунків і вибору систем теплопостачання, наприклад розрахунку та довідкові дані.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Енергетичний менеджмент».
 
Date 2019-07-04T12:46:51Z
2019-07-04T12:46:51Z
2011
 
Type Book
 
Identifier Дубровська, В. В. Визначення теплового навантаження будівель та вибір системи теплопостачання [Електронний ресурс] : навч. посіб. до курсу «Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу енергії» для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050601 – «Теплоенергетика» / В. В. Дубровська, В. І. Шкляр ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,9 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 121 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28250
 
Language uk
 
Format 121 с.
application/pdf
 
Publisher НТУУ «КПІ»
Київ