Запис Детальніше

Рубцевий метаболізм за використання в раціонах бугайців тритикале з люпином

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рубцевий метаболізм за використання в раціонах бугайців тритикале з люпином
 
Creator Савчук, І. М.
Степаненко, В. М.
Мельничук, О. П.
Савчук, И. Н.
Степаненко, В. Н.
Мельничук, А. П.
Savchuk, I.
Stepanenko, V.
Melnichuk, O.
 
Subject бугайці
тритикале
люпин
рубцевий метаболізм
леткі жирні кислоти
бычки
рубцовый метаболизм
летучие жирные кислоты
bulls
triticale
lupine
cicatricial metabolism
volatile fatty acids
 
Description Наведено результати досліджень по використанню для відгодівлі молодняку великої рогатої худоби зерносумішей різного складу, вироблених у зоні Полісся України. Встановлено, що заміна в складі зерносуміші 20–40 % (за масою) дерті пшениці на аналогічну кількість дерті тритикале при відгодівлі бугайців негативного впливу на показники рубцевого метаболізму в його організмі не мала. Наразі спостерігається зростання інтенсивності утворення бутирату та зниження – ацетату і пропіанату.
Приведены результаты исследований по использованию для откорма молодняка крупного рогатого скота зерносмесей различного состава, произведенных в зоне Полесья Украины. Установлено, что замена в составе зерносмеси 20–40% (по массе) дерти пшеницы на аналогичное количество дерти тритикале при откорме бычков негативного влияния на показатели рубцового метаболизма в его организме не было. Сейчас наблюдается рост интенсивности образования бутирата и снижение – ацетата и пропианата.
The results of researches on use for use of fattening of young cattle of mixed mixes of different composition made in the zone of Polissya of Ukraine are presented. It was established that the substitution of 20-40% (by weight) of shredding wheat in a similar amount of shredding triticale at fattening bulls not had a negative effect on the parameters of cicatricial metabolism in its body. At present, an increase in the rate of formation of butyrate and reduction of acetate and propyanate is observed.
 
Date 2019-07-05T07:51:47Z
2019-07-05T07:51:47Z
2019
 
Type Conference materials
 
Identifier Савчук І. М. Рубцевий метаболізм за використання в раціонах бугайців тритикале з люпином / І. М. Савчук, В. М. Степаненко, О. П. Мельничук // Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 лют. 2019 р. – Біла Церква : БНАУ, 2019. – С 33–35.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9659
 
Language uk
 
Publisher Білоцерківський національний аграрний університет