Запис Детальніше

Акти публічної адміністрації як інструменти виконання адміністративних зобов’язань

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Акти публічної адміністрації як інструменти виконання адміністративних зобов’язань
 
Creator Мельниченко, С. Р.
Німко, О. Б.
Melnichenko, S.
Nimko, O.
Нимко, О. Б.
 
Subject акти публічного адміністрування
Верховна Рада України
Конституція України
правова держава
acts of public administration
Verkhovna Rada of Ukraine
Constitution of Ukraine
legal state
акты публичного администрирования
Верховная Рада Украины
Конституция Украины
правовое государство
 
Description Акти публічного адміністрування полягають в значенні та передумовах нормативних актів публічного адміністрування. В таких актах наявні усі державні правові приписи, вони є джерелом адміністративного права та інструментом діяльності. В адміністративному праві акти публічної адміністрації виступають інструментом за допомогою якого здійснюється діяльність щодо виконання адміністративних зобов’язань. Такі акти є способом застосування та створення правових норм в процесі публічного адміністрування.
The acts of public administration consist in the meaning and preconditions of normative acts of public administration. Such acts contain all state legal requirements, they are the source of administrative law and the tool of activity. In administrative law, acts of public administration act as a tool by which the activity is carried out for the implementation of administrative obligations. Such acts are a way of applying and creating legal rules in the process of public administration.
Акты публичного администрирования заключаются в значении и предпосылках нормативных актов публичного администрирования. В таких актах имеются все государственные правовые предписания, они являются источником административного права и инструментом деятельности. В административном праве акты публичной администрации выступают инструментом с помощью которого осуществляется деятельность по выполнению административных обязательств. Такие акты являются способом применения и создания правовых норм в процессе публичного администрирования.
 
Date 2019-07-09T13:18:32Z
2019-07-09T13:18:32Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Мельниченко С. Р. Акти публічної адміністрації як інструменти виконання адміністративних зобов’язань / С. Р. Мельниченко, О. Б. Німко // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 403–405.
978-617-7703-13-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9672
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок