Запис Детальніше

Відродження українського села на засадах розвитку родових садиб

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Відродження українського села на засадах розвитку родових садиб
 
Creator Россоха, В. В.
Rossokha, V.
 
Subject родова садиба
родове поселення
сільські території
самоврядування
родовая усадьба
родовое поселение
сельские территории
самоуправление
family homesteads
family homestead settlement
rural areas
self-governance
 
Description Про відтік населення з сіл і занепад сільських територій, нагальну необхідність відродження українського села говориться багато. Найгострішими проблемами залишаються відсутність економічного інтересу жити і працювати в сільській місцевості та мотивації праці, безробіття, трудова міграція, бідність і руйнація соціальної інфраструктури. Села поступово обезлюднюються і припиняють своє існування, збіднюють сільську поселенську мережу.
Об оттоке населения из сел и упадок сельских территорий, крайней необходимости возрождения украинского села говорится много. Острейшими проблемами остаются отсутствие экономического интереса жить и работать в сельской местности и мотивация труда, безработица, трудовая миграция, бедность и разрушение социальной инфраструктуры. Села постепенно теряют население и прекращают свое существование, обедняют сельскую поселенческую сеть.
There is a lot of talk about the outflow of people from villages and the decline of rural areas, the urgent need for the revival of the Ukrainian village. The most acute problems remain the lack of economic interest in living and working in rural areas terrain and labor motivation, unemployment, labor migration, poverty and the destruction of social infrastructure. Villages are gradually deserted and cease to exist, impoverishes rural settlement network.
 
Date 2019-07-09T12:10:30Z
2019-07-09T12:10:30Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Россоха В. В. Відродження українського села на засадах розвитку родових садиб [Електронний ресурс] / В. В. Россоха // Інфраструктура ринку : електрон. журн. – 2017. – Вип. 11. – С. 153–154. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/11_2017_ukr/27.pdf. – Рец. на кн.: Родова садиба: економіка, технології, комунікації, екологія : навч. посіб. / М. Л. Васильєв, Г. Грабар, С. В. Молодецька, М. Ф. Плотнікова. – Житомир : Рута, 2017. – 272 с.
2519-2868
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9670
 
Language uk
 
Publisher Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій