Запис Детальніше

Psychology of economic behavior of a modern specialist

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/716700/
http://www.pesc2019.org/?fbclid=IwAR1H-4E87J-02czrZpZE6DwZeyeiX9gWHFA_mkRRKLqlGcTsvRK7NVsTNto
 
Title Psychology of economic behavior of a modern specialist
Психологія економічної поведінки сучасного фахівця
 
Creator Bondarevskaya, Irina
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
314/316 Society
32 Politics
33 Economics. Economic science
374 Education and training out of school. Further education
 
Description Undertaking this course specialists obtain: understanding of consistent patterns of economic behavior and economic decision making, peculiarities of trust in economic and interethnic relations as an important factor of economic decision making; realize peculiarities of social capital in different communities, citizenship activity and psychological well-being role in formation of constructive economic behavior in the period of social, political and economic ambiguity; development of skills of corruption behavior prevention in order to keep trust and social capital functioning.
У результаті опанування змісту даного спецкурсу слухачі отримають знання щодо закономірностей економічної поведінки та прийняття економічних рішень, особливостей довіри в економічних та міжетнічних відносинах як чинника прийняття економічних рішень; усвідомлять особливості функціонування соціального капіталу в різних спільнотах, роль громадянської активності та психологічного благополуччя в забезпеченні конструктивної економічної поведінки в період соціальної, економічної та політичної невизначеності; розвинуть вміння та навички попередження корупційної поведінки як такої, що підриває економічну довіру та загрожує функціонуванню соціального капіталу.
 
Publisher TPM-Edizioni
 
Date 2019
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language en
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/716700/1/Psychology%20of%20economic%20behavior%20of%20a%20modern%20specialist.pdf
- Bondarevskaya, Irina (orcid.org/0000-0002-7006-0979 <http://orcid.org/0000-0002-7006-0979>) (2019) Psychology of economic behavior of a modern specialist In: Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 10th June, 2019) TPM-Edizioni, c. Padua, Italy, pp. 117-122. ISBN 978-88-97598-19-0