Запис Детальніше

До питання використання безпілотних літальних апаратів у криміналістичній практиці

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До питання використання безпілотних літальних апаратів у криміналістичній практиці
 
Creator Грекова, Л. Ю.
Коваль, І. О.
Hrekova, L.
Koval, I.
Коваль, И. О.
 
Subject технології
БПЛА
аерозйомка
розслідування
правоохоронна діяльність
technologies
UAV
aerial photography
investigation
law enforcement activities
технологии
аэросъемка
расследование
правоохранительная деятельность
 
Description Сьогодні сучасні технології набирають все більше і більше обертів і їх введення у різні сфери життєдіяльності суспільства є неминучим. Світ динамічно змінюється через низку факторів: людська активність, зміцнення міжнародних зв’язків, погодні умови, розвиток виробництва, науково-технічний прогрес, стрімке зростання використання транспортних та інших технічних засобів. Тому нові технології, зокрема безпілотні літальні апарати (далі – БПЛА), завдяки своїй функціональності полегшують виконання багатьох завдань суспільства, і правоохоронна діяльність не є виключенням.
Today, modern technologies are gaining more and more momentum and their introduction into various spheres of society’s life is inevitable. The world is dynamically changing due to a number of factors: human activity, strengthening of international relations, weather conditions, production development, scientific and technological progress, rapid growth of the use of transport and other technical means. Therefore, new technologies, in particular unmanned aerial vehicles (hereinafter – UAVs), due to their functionality, facilitate the fulfillment of many tasks of society, and law enforcement is no exception.
Сегодня современные технологии набирают все больше и больше оборотов и их введение в различные сферы жизнедеятельности общества неизбежно. Мир динамично меняется по ряду факторов: человеческая активность, укрепление международных связей, погодные условия, развитие, научно-технический прогресс, стремительный рост использования транспортных и других технических средств. Поэтому новые технологии, в частности беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА), благодаря своей функциональности облегчают выполнение многих задач общества, и правоохранительная деятельность не является исключением.
 
Date 2019-07-10T08:08:36Z
2019-07-10T08:08:36Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Грекова Л. Ю. До питання використання безпілотних літальних апаратів у криміналістичній практиці / Л. Ю. Грекова, І. О. Коваль // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 467–469.
978-617-7703-13-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9675
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок