Запис Детальніше

Етапи конституційного процесу в незалежній Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Етапи конституційного процесу в незалежній Україні
 
Creator Баранчук, А.
Baranchuk, A.
 
Subject конституційний процес
суверенітет
комісія
парламент
constitutional process
sovereignty
commission
parliament
конституционный процесс
суверенитет
комиссия
парламент
 
Description Конституція сучасної правової держави має бути основним і дієвим інструментом регулювання суспільних відносин. Конституція повинна об’єднувати правову систему держави, надавати їй стабільності та впорядкованості. Тому важливим для України є конституційний процес, адже створення власної конституції проходило та власне й проходить зараз в умовах економічної та політичної кризи.
The Constitution of a modern legal state should be the main and effective instrument for regulating social relations. The Constitution should unite the legal system of the state, provide it with stability and orderliness. Therefore, the constitutional process is important for Ukraine, since the creation of its own constitution has been and is taking place now in an economic and political crisis.
Конституция современного правового государства должна быть основным и действенным инструментом регулирования общественных отношений. Конституция должна объединять правовую систему государства, предоставлять ей стабильность и упорядоченность. Поэтому важным для Украины является конституционный процесс, ведь создание собственной конституции проходило и проходит сейчас в условиях экономического и политического кризиса.
 
Date 2019-07-10T08:34:10Z
2019-07-10T08:34:10Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Баранчук А. Етапи конституційного процесу в незалежній Україні / А. Баранчук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 174–177.
978-617-7703-13-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9676
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок