Запис Детальніше

Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії
 
Creator Дубровська, Вікторія Василівна
Шкляр, Віктор Іванович
 
Subject реферат
нетрадиційні джерела енергії
 
Description Наведено вимоги щодо написання та оформлення рефератів, які сформовані на підставі ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".
 
Date 2019-07-11T09:22:21Z
2019-07-11T09:22:21Z
2014
 
Type Methodical Material
 
Identifier Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії [Електронний ресурс] : методичні вказівки до написання реферату для студентів спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: В. В. Дубровська, В. І. Шкляр. – Електронні текстові дані (1 файл: 473 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28315
 
Language uk
 
Format 32 c.
application/pdf
 
Publisher НТУУ «КПІ»
Київ