Запис Детальніше

Запровадження біометричних паспортів та ID карток як обмеження конституційних прав та свобод людини та громадянина

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Запровадження біометричних паспортів та ID карток як обмеження конституційних прав та свобод людини та громадянина
 
Creator Дяченко, Р. П.
Костенко, С. О.
Diachenko, R.
Kostenko, S.
Костенко, С. А.
 
Subject біометричні документи
біометричний паспорт
ID картка
інформація
RFID чіпи
biometric documents
biometric passport
ID card
information
RFID chips
биометрические документы
биометрический паспорт
ID карта
информация
RFID чипы
 
Description Сьогодні вже майже пів світу перейшло на біометричні документи. Але чи захищені вони від неправомірних зазіхань? І чому держави почали вводити їх для ідентефікації особистості?
6 грудня 2012 року набрав чинності Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», який передбачає впровадження електронних паспортів для громадян України.
Today almost half of the world has switched to biometric documents. But are they protected from unlawful incursions? And why did the states begin to introduce them for identity identification?
On December 6, 2012, the Law of Ukraine «On the Uniform State Demographic Registry and Documents Affirming the Citizenship of Ukraine, Certifying a Person or Its Special Status» entered into force, which provides for the introduction of electronic passports for citizens of Ukraine.
Сегодня уже почти пол мира перешло на биометрические документы. Но защищены они от неправомерных посягательств? И почему государства начали вводить их для идентефикации личности?
6 декабря 2012 вступил в силу Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», который предусматривает введение электронных паспортов для граждан Украины.
 
Date 2019-07-11T10:44:58Z
2019-07-11T10:44:58Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Дяченко Р. П. Запровадження біометричних паспортів та ID карток як обмеження конституційних прав та свобод людини та громадянина / Р. П. Дяченко, С. О. Костенко // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 138–141.
978-617-7703-13-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9685
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок