Запис Детальніше

#ЧужихДітейНебуває або аналіз останніх змін законодавства щодо сплати аліментів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title #ЧужихДітейНебуває або аналіз останніх змін законодавства щодо сплати аліментів
 
Creator Бучинська, Т. В.
Buchynska, Т.
Бучинская, Т. В.
 
Subject права дитини
Сімейний кодекс України
аліменти
адміністративні стягнення
rights of the child
Family Code of Ukraine
alimony
administrative penalties
права ребенка
Семейный кодекс Украины
алименты
административные взыскания
 
Description Проблема безвідповідального ставлення батьків до утримання своїх дітей на сьогодні є однією з найбільш актуальних в Україні. Українське законодавство гарантує дитині право на нормальний розвиток і матеріальне забезпечення незалежно від того, чи живуть батьки дитини у шлюбі. Обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття закріплено у статті 180 Сімейного кодексу України.
The problem of the irresponsible attitude of parents to the maintenance of their children today is one of the most urgent in Ukraine. Ukrainian legislation guarantees the child the right to normal development and material support, regardless of whether the parents of the child live in marriage. The obligation of parents to keep a child before reaching adulthood is enshrined in Article 180 of the Family Code of Ukraine.
Проблема безответственного отношения родителей к содержанию своих детей на сегодня является одной из наиболее актуальных в Украине. Украинское законодательство гарантирует ребенку право на нормальное развитие и материальное обеспечение независимо от того, живут ли родители ребенка в браке. Обязанность родителей содержать ребенка до достижения им совершеннолетия закреплено в статье 180 Семейного кодекса Украины.
 
Date 2019-07-11T13:06:10Z
2019-07-11T13:06:10Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Бучинська Т. В. #ЧужихДітейНебуває або аналіз останніх змін законодавства щодо сплати аліментів / Т. В. Бучинська // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – С. 297–299.
978-617-7703-13-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9689
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок