Запис Детальніше

Європейська континентальна освітня модель: основні парадигмальні побудови

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27708/
 
Title Європейська континентальна освітня модель: основні парадигмальні побудови
 
Creator Опришко, Тетяна Сергіївна
 
Subject Міжнародні
 
Description Європейська континентальна освітня модель є сьогодні однією з найбільш впливових та поширених систем освіти і наукової підготовки фахівців. З ­поміж не менш впливових інших моделей світової ваги (англосаксонської та американської) вона виділяється тим, що є основним суб’єктом освітньої інтеграції та процесів
освітньо­наукової інтернаціоналізації в нашій країні та змінює прийняті до цього методологічні засновки для визначення принципів, установок, моральних і соціальних якостей, які потрібно виховувати у людей і втілювати в організаційно­управлінську практику освітньо­наукової діяльності. З огляду на це доцільно актуалізувати
засадничі принципи цієї моделі з тим, аби надалі оцінити перспек­тиви втілення її концепції або окремих концептуальних частин в освітню практику нашої країни.
 
Date 2019
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27708/1/T_Opryshko_Mkonf_2019_Bibl.pdf
Опришко, Тетяна Сергіївна (2019) Європейська континентальна освітня модель: основні парадигмальні побудови Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково­практичної конференції. 7­-8травня 2019 р. Маріуполь (Україна). с. 176-181.