Запис Детальніше

Інтермедіальні студії

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27712/
 
Title Інтермедіальні студії
Интермедиальные студии
Intermedial Studios
 
Creator Удовиченко, Лариса Миколаївна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description У робочій програмі навчальної дисципліни розкрито зміст та систему створення у студентів цілісного розуміння явища інтермедіальності, опанування інтермедіальних стратегій прочитання тексту та формування вміння застосовувати інтермедіальний аналіз текстів культури, що забезпечить формування культурологічної, літературознавчої, компаративної компетентностей філологів
В рабочей программе учебной дисциплины раскрыты содержание и система создания у студентов целостного понимания явления интермедиальности, овладения интермедиальными стратегиями чтения текста и формирования умения применять интермедиальный анализ текстов культуры, что обеспечит формирование культурологической, литературоведческой, компаративной компетенций филологов
In the work program of educational discipline the content and system of creating students with a holistic understanding of the phenomenon of intermedialism, the mastery of intermedial strategies for reading the text and developing the ability to apply intermedial analysis of the texts of culture, which will ensure the formation of cultural, literary, comparative competences of philologists
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2019
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27712/1/L_Udovychenko_IS_FU_18-19_V_IF.pdf
Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) Інтермедіальні студії [Навчально-методичні матеріали]