Запис Детальніше

Акустичні сенсори дотику на поверхневих акустичних хвилях

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Акустичні сенсори дотику на поверхневих акустичних хвилях
 
Creator Стрижеус, Анна Ігорівна
 
Contributor Нижник, Олександр Ігорович
 
Subject сенсорний екран
хвиля Релея
перетворювач
контролер
поверхневі акустичні хвилі
ультразвук
випромінювач
приймач
відбивач
клин
touch screen
a Rayleigh wave
transducer
controller
surface acoustic wave
ultrasound
transmitter
receiver
reflector
wedge
 
Description Метою роботи є дослідження основ розробки акустичних сенсорів дотику, а саме сенсорних екранів з використанням поверхневих акустичних хвиль. Розглянуто основні типи сенсорних екранів, наведено та проаналізовано принципи їх побудови і роботи, проведено їх порівняльний аналіз. Описано особливості конструкції і функціонування сенсорних екранів на поверхневих акустичних хвилях. Розглянуто теоретичні основи поширення хвиль Релея та їх властивості. Розглянуто основні методи збудження акустичних хвиль такого типу та вибрано метод збудження для використання в акустичних сенсорних екранах, проведено відповідні розрахунки. За допомогою методу електроакустичних еквівалентних схем заміщення розраховано параметри ключового елементу акустичного сенсора дотику, а саме - п'єзоелектричного перетворювача. Приведений алгоритм визначення координат точки дотику до поверхні сенсорного екрану і приклад розрахунку координат дотику.
The purpose of the work is to study the basics of the development of acoustic touch sensors, namely, surface acoustic waves touch screens. The main types of touch screens are considered, the principles of their construction and work are presented and analyzed, their comparative analysis is carried out. The features of the design and functioning of touch screens on surface acoustic waves are described. The theoretical foundations of Rayleigh wave propagation and their properties are considered. The basic methods of excitation of acoustic waves of this type are considered and the excitation method for use in acoustic touch screens is chosen, corresponding calculations have been made. Using the method of electroacoustic equivalent circuit, the parameters of the key element of the acoustic touch sensor, namely, the piezoelectric transducer, are calculated. The algorithm for determining the coordinates of the point of contact to the surface of the touch screen and an example of calculating the coordinates of the touch was given.
 
Date 2019-07-12T09:28:47Z
2019-07-12T09:28:47Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Стрижеус, А. І. Акустичні сенсори дотику на поверхневих акустичних хвилях : дипломна робота ... бакалавра : 6.050803 Акустотехніка / Стрижеус Анна Ігорівна. – Київ, 2019. – 51 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28347
 
Language uk
 
Format 51 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ