Запис Детальніше

Дослідження ядерного оцінювання щільності імовірності акустичних сигналів

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження ядерного оцінювання щільності імовірності акустичних сигналів
 
Creator Коломієць, Антон Ігорович
 
Contributor Берегун, Віктор Сергійович
 
Subject акустичні сигнали
щільність імовірності
закон розподілу
ядерне оцінювання
acoustic signals
probability density function
distribution act
kernel estimation
 
Description Метою роботи є дослідження і аналіз ядерного оцінювання щільності імовірності акустичних сигналів.
У роботі приведені основні відомості з теорії імовірності про випадкові величини та їх імовірнісні характеристики. Щільність імовірності дозволяє вирішувати задачі вимірювання випадкових процесів, здійснювати класифікацію сигналів, досліджувати функціональні перетворення та ін. Під час виконання було проведено ядерне оцінювання щільності імовірності згенерованих акустичних сигналів, використовуючи такі закони розподілу: нормальний закон розподілу, закон розподілу Стьюдента, закон розподілу Лапласа.
Порівняв результати теоретичних розрахунків з експериментальними, отримані наступні результати:експериментальні значення максимально наближаються до теоретичних зі збільшенням об’єму вибірок.
Метою роботи є дослідження і аналіз ядерного оцінювання щільності імовірності акустичних сигналів.
У роботі приведені основні відомості з теорії імовірності про випадкові величини та їх імовірнісні характеристики. Щільність імовірності дозволяє вирішувати задачі вимірювання випадкових процесів, здійснювати класифікацію сигналів, досліджувати функціональні перетворення та ін.
Під час виконання було проведено ядерне оцінювання щільності імовірності згенерованих акустичних сигналів, використовуючи такі закони розподілу: нормальний закон розподілу, закон розподілу Стьюдента, закон розподілу Лапласа.
Порівняв результати теоретичних розрахунків з експериментальними, отримані наступні результати:експериментальні значення максимально наближаються до теоретичних зі збільшенням об’єму вибірок.
 
Date 2019-07-12T07:50:46Z
2019-07-12T07:50:46Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Коломієць, А. І. Дослідження ядерного оцінювання щільності імовірності акустичних сигналів : дипломна робота ... бакалавра : 6.050803 Акустотехніка / Коломієць Антон Ігорович. – Київ, 2019. – 76 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28339
 
Language uk
 
Format 76 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ