Запис Детальніше

Грохот колосниковий з модернізацією дебалансного валу

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Грохот колосниковий з модернізацією дебалансного валу
 
Creator Катаєв, Вадим Сергійович
 
Contributor Колосов, Олександр Євгенович
 
Subject грохот
сортування
дебалансний вал
колосники
щебінь
просіювання
rumbling
sorting
unbalanced shaft
grate
crushed stone
screening
 
Description Пояснювальна записка складається з технологічної частини, параметричних, кінематичних та розрахунків на міцність, технології машинобудування та розділу охорони праці. Предметом дослідження був колосниковий грохот для механічного сортування матеріалу та модернізація дебалансного валу. Вивчено принцип роботи і конструкцію колосникових грохотів, виконано розрахунки, необхідні для модернізації колосникового грохоту. Модернізовано дебалансний вал, проведено розрахунки, що підтверджують працездатність модернізованої конструкції, в тому числі за допомогою ЕОМ.
The explanatory note consists of a technological part, parametric, kinematic and strength calculations, technology engineering and occupational safety. The subject of the study was a grate rocket for mechanical sorting of the material and the upgrading of the unbalanced shaft. The principle of work and construction of grate craters was studied, the calculations necessary for the modernization of the grate crash were performed. The unbalanced shaft has been upgraded, calculations have been made, confirming the efficiency of the modernized design, including using a computer.
 
Date 2019-07-16T12:04:53Z
2019-07-16T12:04:53Z
2019
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Катаєв, В. С. Грохот колосниковий з модернізацією дебалансного валу : дипломний проект … бакалавра : 6.050503 Машинобудування / Катаєв Вадим Сергійович. – Київ, 2019. – 86 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28405
 
Language uk
 
Format 86 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ