Запис Детальніше

Хмарний сервіс швидкого прототипіювання

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Хмарний сервіс швидкого прототипіювання
 
Creator Бойко, Інеса Вячеславівна
 
Contributor Демчишин, Анатолій Анатолійович
 
Subject прототипування
хмарний сервіс
Node.js
REST
Ajax
STL
3D друк
ABS пластик
prototyping
cloud service
3D printing
ABS plastic
 
Description Метою роботи було створення хмарного сервісу швидкого прототипування, що дасть змогу користувачу завантажити свою готову 3D модель у форматі STL та на її основі проводити розрахунок витрат матеріалу при подальшому друку ABS пластиком. Всі обчислення проводяться на стороні сервера повертаючи клієнту отриманий результат. Користувацький додаток представляє собою демонстрацію завантаженої користувачем моделі у окремому вікні, виведення результатів обчислень моделі або у разі помилки файлу відповідне повідомлення.
Записка містить 63 сторінки, 32 рисунки, 5 формул та 20 посилань.
The goal of the work was to create a cloud-based rapid prototype service that will allow the user to download their finished 3D model in STL format and, on its basis, to calculate the material costs for further printing with ABS plastic. All calculations are performed on the server side by returning the result to the client. The custom application is a demonstration of a user-loaded model in a separate window, the output of the calculation model results, or in the event of a file error, the corresponding message.
The note contains 63 pages, 32 images, 5 formulas and 20 references.
Целью работы было создание облачного сервиса быстрого прототипирования, что позволит пользователю загрузить свою готовую 3D модель в формате STL и на ее основе производить расчет расхода материала при дальнейшей печати ABS пластиком. Все вычисления проводятся на стороне сервера возвращая клиенту полученный результат. Пользовательское приложение представляет собой демонстрацию загруженной пользователем модели в отдельном окне, вывода результатов вычислений модели или в случае ошибки файла соответствующее сообщение.
 
Date 2019-07-17T09:55:46Z
2019-07-17T09:55:46Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Бойко, І. В. Хмарний сервіс швидкого прототипіювання : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп’ютерні науки / Бойко Інеса Вячеславівна. – Київ, 2019. – 63 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28425
 
Language uk
 
Format 63 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ