Запис Детальніше

Інформаційна масштабована система обробки даних про бронювання (залізничних) квитків в реальному часі на основі нереляційної розподіленої бази даних

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інформаційна масштабована система обробки даних про бронювання (залізничних) квитків в реальному часі на основі нереляційної розподіленої бази даних
 
Creator Стрелецька, Анастасія Максимівна
 
Contributor Шпурик, Вадим Вадимович
 
Subject масштабована система
інформаційна система
обробка даних
залізничні квитки
нереляційна база даних
розподілена база даних
бронювання квитків
великі дані
Java
scalable system
information system
data processing
railway tickets
non-relational database
distributed database
reservation of tickets
large data
 
Description Пояснювальна записка містить 54 сторінок, включає 35 рисунків, 2 таблиці, 7 посилань.
Метою дипломної роботи є створення інформаційної системи бронювання (залізничних) квитків. Створено клієнтський додаток за допомогою мови програмування Java в середовищі розробки IntelliJ IDEA. Додаток працює з нереляційною розподіленою базою MongoDB.
Розроблено програмний продукт бронювання (залізничних) квитків з функціями бронювання квитків з вибором місця для пасажира, авторизації в системі, з наданням різних рівнів доступу, відміною бронювання квитків, бронювання квитків, перегляд вільних для бронювання квитків, користувачів системи, заброньованих квитків, реєстрацією.
The explanatory note contains 54 pages, including 35 illustrations, 2 tables, 7 links.
The purpose of the thesis is to create an information system for reservation (rail) tickets. The client application was created using the Java programming language in the IntelliJ IDEA development environment. The application works with a non-relational distributed MongoDB database.
A software product was developed for booking (rail) tickets with functions provided by choosing a place for a passenger, authorizing the system, providing different levels of access, refusing to book tickets, booking tickets, viewing free tickets, user accounts.
Целью дипломной работы является создание информационной системы бронирования (железнодорожных) билетов. Создан клиентское приложение с помощью языка программирования Java в среде разработки IntelliJ IDEA. Приложение работает с нереляционные распределенной базой MongoDB.
Разработан программный продукт бронирования (железнодорожных) билетов с функциями бронирования билетов с выбором места для пассажира, авторизации в системе, с предоставлением различных уровней доступа, отменой бронирования билетов, бронирование билетов, просмотр свободных для бронирования билетов, пользователей системы, забронированных билетов, регистрации.
 
Date 2019-07-17T08:21:23Z
2019-07-17T08:21:23Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Стрелецька, А. М. Інформаційна масштабована система обробки даних про бронювання (залізничних) квитків в реальному часі на основі нереляційної розподіленої бази даних : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп’ютерні науки / Стрелецька Анастасія Максимівна. – Київ, 2019. – 66 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28419
 
Language uk
 
Format 66 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ