Запис Детальніше

Створення мультимедійного підручника з курсу «Комп’ютерна графіка»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Створення мультимедійного підручника з курсу «Комп’ютерна графіка»
 
Creator Каліка, Ірина Михайлівна
 
Contributor Аушева, Наталія Миколаївна
 
Subject електронний підручник
дистанційне навчання
тестові завдання
оцінювання студентів
 
Description В роботі розглянуто створення електронного мультимедійного підручника з курсу «Комп’ютерна графіка» для забезпечення більш комфортного та зручного викладу матеріалу лекцій; якісного оцінювання та отримання результату пройденого курсу. Система дозволяє проглядати весь метеріал курсу, виконувати та проходити тестування знань після кожної з тем, а також отримувати кінцевий результат оцінювання.
Система дає можливість користуватися електронним мультимедійним підручником для всіх користувачів системи, а також надає додатковий функціонал для викладача, що дозволяє редагувати матеріал курсу, додавати нові тестові завдання з власною системою оцінювання. Система розроблена на базі веб застосунку і доступна з будь-якого пристрою.
The paper considers the creation of an electronic multimedia textbook on the Computer Graphics course to provide a more comfortable and convenient presentation of the material of lectures; qualitative evaluation and obtaining the result of the course. The system allows you to view all course metrics, perform and pass the knowledge test after each topic, as well as receive the final evaluation result.
The system gives you the ability to use of an electronic multimedia tutorial for all users of the system and also provides additional functionality for teacher that allows you to edit the course material, add new test tasks with your own assessment system. The system is developed on the basis of web application and is accessible from any device.
В статье рассматривается создание электронного мультимедийного учебника по курсу «Компьютерная графика» для обеспечения более удобного изложения материала лекций; качественной оценки и получение результата курса. Система позволяет просматривать весь материал курса, выполнять и сдавать тест знаний после каждой темы, а также получать окончательный результат оценки.
Система дает вам возможность использовать электронное мультимедийное учебное пособие для всех пользователей системы, а также предоставляет дополнительную функциональность для учителя, которая позволяет редактировать материал курса, добавлять новые тестовые задания с помощью собственной системы оценки. Система разработана на основе веб-приложения и доступна с любого устройства.
 
Date 2019-07-17T07:03:20Z
2019-07-17T07:03:20Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Каліка, І. М. Створення мультимедійного підручника з курсу «Комп’ютерна графіка» : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп’ютерні науки / Каліка Ірина Михайлівна. – Київ, 2019. – 75 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28412
 
Language uk
 
Format 75 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ