Запис Детальніше

Аналіз режимів роботи районної електричної мережі 110 кВ з врахуванням впливу несиметричних джерел спотворення

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз режимів роботи районної електричної мережі 110 кВ з врахуванням впливу несиметричних джерел спотворення
 
Creator Пізнак, Василь Васильович
 
Contributor Кучанський, Владислав Володимирович
 
Subject районна електрична мережа
режим роботи
регулювання напруги
district electrical network
operational mode
voltage regulation
621.311
 
Description В даному бакалаврському проекті розглянуто варіант побудови та розрахунок режимів роботи районної електричної мережі напругою 110 кВ за наявності в ній пункту генерації. Бакалаврський проект включає в себе наступні розділи: вибір числа, потужності та типу трансформаторів на підстанціях, вибір оптимальних перерізів ліній електропередачі. Був проведений розрахунок максимального та аварійного режимів роботи електричної мережі, а також були розглянуті варіанти регулювання напруги на сторонах середньої і низької напруги.
Бакалаврський проект містить пояснювальну записку та графічну частину, яка складається з 3 креслень.
In this bachelor project was considered the variant of construction and calculation of operation modes of regional electric power network of the voltage of 110 kV with the presence of generation point in it. The bachelor project includes the following parts: the choice of the number, power and type of transformers at the substations, the choice of optimal cross sections of the transmission lines. The calculation of the maximum and emergency operation modes of the electrical network was carried out, as well as variants of voltage regulation on the sides of medium and low voltage were considered.
The bachelor project includes an explanatory note and a graphic part consisting of 3 drawings.
 
Date 2019-07-17T11:39:24Z
2019-07-17T11:39:24Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Пізнак, В. В. Аналіз режимів роботи районної електричної мережі 110 кВ з врахуванням впливу несиметричних джерел спотворення : дипломний проект … бакалавра : 6.050701 Електротехніка та електротехнології / Пізнак Василь Васильович. – Київ, 2019. – 97 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28429
 
Language uk
 
Format 97 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ