Запис Детальніше

Міжнародні організації в контексті сучасних економічних інтересів України

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міжнародні організації в контексті сучасних економічних інтересів України
 
Creator Іванова, Я.С.
 
Subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
норвезько-українська конференція
міжнародні організації
Україна
 
Description В теперішній час роль міжнародних організацій у світовому співтоваристві неухильно зростає. Це пов’язано з процесами, які відбуваються у геополітики в епоху глобалізаційних перетворень. Різновекторна спрямованість економічних інтересів країн призводить до конфліктних ситуацій, які треба вирішувати. Саме тому, міжнародні організації виконують роль арбітра в регулюванні конфліктів інтересів.
Україна є членом багатьох міжнародних організацій, таких як ООН та її спеціалізовані установи, Рада Європи, ОБСЄ, ГАТТ/СОТ тощо. Входження у міжнародні організації грає велику роль у розвитку країни, економічної потужності, конкурентоспроможності та підвищенні рівня життя.
 
Date 2019-10-05T10:15:14Z
2019-10-05T10:15:14Z
2019-10-11
 
Type Article
 
Identifier Іванова Я.С. Міжнародні організації в контексті сучасних економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Я.С. Іванова // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14973
 
Language uk
 
Publisher Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна