Запис Детальніше

Міжнародна організація праці в умовах трансформації трудових практик: нові виклики

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міжнародна організація праці в умовах трансформації трудових практик: нові виклики
 
Creator Хижняк, Л.М.
Хижняк, О.В.
 
Subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
норвезько-українська конференція
Міжнародна організація праці
трансформація трудових практик
 
Description Трансформація сучасних трудових практик в міжнародному масштабі і в локальних просторах, з одного боку, залишила проблемними чимало старих соціальних нерівностей у сфері праці і зайнятості, а з другого – виявила нові рівні експлуатації та соціальної стратифікації, що складаються у віртуальному просторі. Відповідно, нові виклики мають стати центральним завданням міжнародних організацій, серед яких найбільш потужною вважається Міжнародна організація праці.
 
Date 2019-10-05T10:41:59Z
2019-10-05T10:41:59Z
2019-10-11
 
Type Article
 
Identifier Хижняк Л.М. Міжнародна організація праці в умовах трансформації трудових практик: нові виклики [Електронний ресурс] / Л.М. Хижняк, О.В. Хижняк // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14977
 
Language uk
 
Publisher Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна