Запис Детальніше

Економічна інтеграційна політика ЄС в вирішенні демографічної проблеми сучасності

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економічна інтеграційна політика ЄС в вирішенні демографічної проблеми сучасності
 
Creator Колосова, А.Ю.
Говор, Д.О.
 
Subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
норвезько-українська конференція
ЄС
економічна інтеграційна політика ЄС
демографічна проблема
 
Description В теперішній час у світі існує безліч глобальних проблем, серед яких виділяють екологічну, енергетичну, війни та миру, продовольчу, демографічну тощо. Вони привертають до себе велику увагу, адже ці проблеми охоплюють усю планету Земля та для свого вирішення потребують кооперації зусиль усіх суб’єктів міжнародних відносин. Саме тому, у вирішені цих проблем важливу роль відіграють міжнародні організації, такі як ООН, НАТО, МВФ, МОП та регіональні – ЄС, НАФТА тощо.
Однією з причин загострення багатьох глобальних проблем є інтенсивне зростання чисельності населення планети. Після Другої Світової війни темпи зростання населення значно пришвидшилися. Так, у 1960 р. на Землі проживало 3 млрд. осіб, у 1974 р. – 5 млрд. осіб, у 1999 р. – 6 млрд. осіб. У 2011 р. число населення планети досягло 7 млрд. осіб. Згідно з прогнозними розрахунками експертів ООН, чисельність людства у 2025 р. становитиме 8 млрд. осіб, а у 2050 р. зросте до 9,4 млрд. осіб [3].
 
Date 2019-10-05T11:00:12Z
2019-10-05T11:00:12Z
2019-10-11
 
Type Article
 
Identifier Колосова А.Ю. Економічна інтеграційна політика ЄС в вирішенні демографічної проблеми сучасності [Електронний ресурс] / А.Ю. Колосова, Д.О. Говор // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14980
 
Language uk
 
Publisher Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна