Запис Детальніше

Мовні маркери мілтон-модельних процесів у текстах туристичного дискурсу

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Мовні маркери мілтон-модельних процесів у текстах туристичного дискурсу
 
Creator Голуб, Є. С.
Щербак, О. В.
 
Subject Мілтон-модель
процес упущення
процес узагальнення
процес викривлення
 
Description Статтю присвячено дослідженню лінгвістичних маркерів, що генерують Мілтон-модельні процеси в текстах туристичного дискурсу. У зв’язку з цим розкрито сутність Мілтон-моделі та її процесів з позиції нейролінгвістичного програмування, а також проілюстровано різні Мілтон-модельні процеси фрагментами текстів українських туристичних компаній.
Щербак, О. В. Мовні маркери мілтон-модельних процесів у текстах туристичного дискурсу / О. В. Щербак, Є. С. Голуб // Матеріали XV Всеукр. наук.-метод. конф. студ. та молодих науковців "Прикладна лінгвістика 2019: проблеми і рішення", 16 трав. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 27–29.
 
Date 2019-08-20T07:09:52Z
2019-08-20T07:09:52Z
2019-08-20
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2663
 
Language other
 
Relation УДК;811.161.2’373.22