Запис Детальніше

Інструмент "У плоті і крові" : Дзиґа Вертов і апаратна теорія кіно

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Брюховецька, Ольга
 
Date 2009-10-06T14:07:51Z
2009-10-06T14:07:51Z
2008-06-04
 
Identifier Брюховецька О. В. Інструмент "У плоті і крові" : Дзига Вертов і апаратна теорія кіно / О.В. Брюховецька // Магістеріум. Культурологія /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Магістерські програми. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - Вип. 26. - С. 53-57.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/162
 
Description Interpretation of J.-L. Baudry's phrase about film «Man with the Movie Camera» provides the framework for questioning both linguistic model in film theory and ways of subverting of the ideological naturalization in cinema.
Інтерпретація фрази Ж.-Л. Бодрі стосовно фільму «Людина з кіноапаратом» є вихідним пунктом для постановки питання про релевантність лінгвістичної моделі в кінотеорії і способів руйнування ідеологічної натуралізації в кіно.
 
Language ua
 
Subject Вертов Дзиґа
теорія кіно
 
Title Інструмент "У плоті і крові" : Дзиґа Вертов і апаратна теорія кіно
Instrument "In flesh and blood" : Dziga Vertov and Apparatius Theory of Cinema
 
Type Article
 
Relation МАҐІСТЕРІУМ. Випуск 26. Культурологія