Запис Детальніше

Естетизація повсякденності і споживацька культура

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Contributor Черепанин, Василь
 
Creator Прокопенко, Леся
 
Date 2009-10-06T14:42:17Z
2009-10-06T14:42:17Z
2009-06-23T14:42:17Z
 
Identifier http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/166
 
Description The paper aims to put questions concerning interpretations, status and sphere of the aesthetic in today's situation, generalized under the sign of consumption. The history of humanities' research of everyday life aesthetics helps to grasp its links with art transformations and avant-garde movements of the 20th century. Furthermore, the problems of post-Soviet consumerism and its sources are taken into account.
Метою роботи є постановка питань щодо тлумачення, статусу та поля дії естетичного в теперішній ситуації, узагальненій під знаком споживання. Історія гуманітарних досліджень естетики повсякденності допомагає осмислити її зв'язки з мистецькими трансформаціями та аванґардними рухами XX ст. Крім того, береться до уваги проблематика пострадянського конс'юмеризму та її витоки.
 
Language ua
 
Subject естетизація
споживання
сучасне мистецтво
повсякденність
Рансьєр Жак
Хюбнер Бенно
 
Title Естетизація повсякденності і споживацька культура
The aesthetisation of everyday life and the consumerist culture
 
Type Other