Запис Детальніше

Ідеологія кризи в капіталістичній глобалізації

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Contributor Черепанин, Василь
 
Creator Бабенко, Єлизавета
 
Date 2009-10-06T15:18:57Z
2009-10-06T15:18:57Z
2009-07-01T15:18:57Z
 
Identifier http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/169
 
Description This work deconstructs the concept of crisis in the economical, political and social spheres and represents the analysis of reasons of world financially-economical crisis 2008-2009 on the base of transnational finance system’s structure in the capitalistic globalization.
У даній роботі здійснено деконструкцію поняття «кризи» у економічному, політичному та соціальному вимірі та проаналізовані причини світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на основі структури транснаціональної фінансової системи в капіталістичній глобалізації.
 
Language ua
 
Subject Фінансово-економічна криза 2008-2009 рр.
ТНК
капіталізм
глобалізація
ідеологія
криза
світосистема
світоекономіка
Аррігі
Валлерстайн
 
Title Ідеологія кризи в капіталістичній глобалізації
Ideology Of Crisis In The Capitalistic Globalization
 
Type Other