Запис Детальніше

Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Якушик, Валентин
Yakushik, Valentin
 
Date 2009-10-06T17:37:44Z
2009-10-06T17:37:44Z
2006
 
Identifier Якушик В. М. Українська революція 2004-2005 років. Спроба теоретичного аналізу / В.М. Якушик // Політичний менеджмент. - 2006. - № 2. - С. 19-36.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/189
 
Description Українська революція, що почалася наприкінці листопада 2004 року, стала важливою історичною віхою в розвитку всього пострадянського простору, помітною подією світової історії 2004 – 2005 років. Не випадково вона стала предметом серйозних інтерпретаційних зусиль представників основних культурно-політичних і наукових течій не тільки в Україні, й у цілому світі. З політологічної точки зору, спектр оцінок подій, пов’язаних з політичною кризою в Україні, зводиться до використання переважно таких понять: 1) революція; 2) спонтанний протест народних мас на захист демократичних прав і свобод; 3) комплекс політичних технологій (у тому числі з елементами карнавальної культури), що застосовувався для забезпечення передачі влади від однієї групи правлячої еліти іншій її групі; 4) державний переворот, антиконституційна змова, путч, результати якого було легалізовано юридичним шляхом. Безвідносно до можливих конкретних політичних оцінок подій 2004 – 2005 років і процесів, що відбуваються в Україні нині, автор статті стоїть на теоретико-методологічних позиціях, що дають підстави для висновку про наявність в країні найважливіших істотних рис політичної і духовно-цивілізаційної революції.
 
Language ua
 
Subject Помаранчева революція
Україна
 
Title Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу
 
Type Article