Запис Детальніше

Інноваційний потенціал розвитку вищої юридичної освіти в Україні

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Артикуца, Наталія
Артыкуца, Наталия
 
Date 2009-10-12T14:39:08Z
2009-10-12T14:39:08Z
2008
 
Identifier Артикуца Н. В. Інноваційний потенціал розвитку вищої юридичної освіти в Україні / Н.В. Артикуца // Вища освіта України. Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору / АПН України, Ін-т вищої освіти ; [відп. ред. вип. Маноха І. П.]. - [К. : Гнозис], 2008. - Дод. 3, т. 3 (10). - С. 17-23.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/323
 
Description The author looks into the problem of improving the quality of law students training
from the point of view of using the innovative potential of Ukrainian high school
Автор розглядає проблему підвищення якості підготовки юристів крізь призму
можливостей реалізації інноваційного потенціалу української вищої школи
 
Language ua
 
Subject інновації в освіті
 
Title Інноваційний потенціал розвитку вищої юридичної освіти в Україні
 
Type Article
 
Relation Вища освіта України. Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору / АПН України, Ін-т вищої освіти ; [відп. ред. вип. Маноха І. П.]. - [К. : Гнозис], 2008. - Дод. 3, т. 3 (10).