Запис Детальніше

Роль мови у законотворчості

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Артикуца, Наталія
Артыкуца, Наталия
 
Date 2009-10-12T14:56:54Z
2009-10-12T14:56:54Z
2008
 
Identifier Артикуца Н. В. Роль мови у законотворчості / Н.В. Артикуца // Українська мова в юриспруденції : стан, проблеми, перспективи : тези доп. IV Міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвяченої Дню української писемності та мови, (м. Київ, 7 листоп. 2008 р.) / МВС України, Київ. нац. ун-т внутр. справ ; [ред. кол. : Є. М. Моісеєв ... та ін.]. - К. : [Київ. нац. ун-т внутр. справ], 2008. - С. 19-20.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/325
 
Language ua
 
Subject мова права
 
Title Роль мови у законотворчості
 
Type Article
 
Relation Українська мова в юриспруденції : стан, проблеми, перспективи : тези доп. IV Міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвяченої Дню української писемності та мови, (м. Київ, 7 листоп. 2008 р.) / МВС України, Київ. нац. ун-т внутр. справ ; [ред. кол. : Є. М. Моісеєв ... та ін.]. - К. : [Київ. нац. ун-т внутр. справ], 2008.