Запис Детальніше

Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Артикуца, Наталія
Артыкуца, Наталия
 
Date 2009-10-12T14:59:52Z
2009-10-12T14:59:52Z
2007
 
Identifier Артикуца Н. В. Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій / Н.В. Артикуца // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. "Шості осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 26-27 жовт. 2007 р.) : [у 3-х ч.]. Ч. 1 : Теорія та історія держави і права ; Історія політичних та правових вчень ; Філософія права ; Конституційне право ; Екологічне право ; Земельне право ; Аграрне право ; Міжнародне право ; Порівняльне правознавство/ МОН України, Хмельн. ун-т управління та права. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. - С. 6-13.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/326
 
Language ua
 
Publisher Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права
 
Subject мова права
 
Title Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій
 
Type Article
 
Relation Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. "Шості осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 26-27 жовт. 2007 р.) : [у 3-х ч.]. Ч. 1 : Теорія та історія держави і права ; Історія політичних та правових вчень ; Філософія права ; Конституційне право ; Екологічне право ; Земельне право ; Аграрне право ; Міжнародне право ; Порівняльне правознавство/ МОН України, Хмельн. ун-т управління та права. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007.