Запис Детальніше

Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бажал, Юрій
Bazhal, Iurii
 
Date 2009-10-12T15:16:45Z
2009-10-12T15:16:45Z
2001
 
Identifier Бажал Ю. М. Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку / Ю.М. Бажал // Економічний розвиток і державна політика : практикум. Вип. 6 : Міжнародна економіка. Торговельна політика / за заг. ред. Юрія Єханурова, Івана Розпутенка ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К. : К.І.С., 2001. - Ч. 1, розд. 1.4. - С. 20-29.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/329
 
Description Зміни в конкурентоспроможності різних країн на світовому ринку складних в технічному відно-шенні товарів і інших промислових товарів відбуваються паралельно з аналогічними змінами у відносних позиціях країн в галузі розробки і впровадження нових технологій. Тобто існує прямий зв'язок між технологічним прогресом країни та її ринковою конкурентоспроможністю, що дає підставу говорити про технологічну конкурентоспроможність країни або її окремих галузей.
 
Language ua
 
Subject економічний розвиток
конкурентноспроможність
 
Title Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку
 
Type Book chapter
 
Relation Економічний розвиток і державна політика : практикум. Вип. 6 : Міжнародна економіка. Торговельна політика / за заг. ред. Юрія Єханурова, Івана Розпутенка ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К. : К.І.С., 2001.