Запис Детальніше

Проблеми державного фінансування науково-технологічної сфери України

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бажал, Юрій
Bazhal, Iurii
 
Date 2009-10-12T15:21:10Z
2009-10-12T15:21:10Z
2001
 
Identifier Бажал Ю. М. Проблеми державного фінансування науково-технологічної сфери України / Ю.М. Бажал // Економічний розвиток і державна політика : практикум. Вип. 9 : Фінансовий менеджмент у системі державного управління/ за заг. ред. Юрія Єханурова, Івана Розпутенка ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К. : К.І.С., 2001. - Ч. 2, розд. 2.13. - С. 231-249.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/330
 
Description Представлені в цьому "кейсі" аналітичні матеріали є результатом досліджень, які було виконано автором в Інституті економічного прогнозування Національної академії наук України і які розкривають деякі особливості та концептуальні вади сучасної моделі державного фінансування науково-технічної діяльності в Україні. Ці результати неодноразово представлялися на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, де спричинювали змістовні дискусії навколо піднятих проблем.
 
Language ua
 
Subject фінансування науково-технічної сфери
 
Title Проблеми державного фінансування науково-технологічної сфери України
 
Type Book chapter
 
Relation Економічний розвиток і державна політика : практикум. Вип. 9 : Фінансовий менеджмент у системі державного управління/ за заг. ред. Юрія Єханурова, Івана Розпутенка ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. - К. : К.І.С., 2001.