Запис Детальніше

Виміри сучасної економічної політики України

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Чала, Ніна
Чалая, Нина
 
Date 2009-10-13T13:40:53Z
2009-10-13T13:40:53Z
2008
 
Identifier Чала Н. Д. Виміри сучасної економічної політики України / Ніна Чала // Політичний менеджмент. Спецвип. : Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. - С. 215-223.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/356
 
Description Успішне реформування та ефективність національної економіки у першу чергу залежить від правильного визначення пріоритетів і напрямів чинної економічної політики. Сутність проблем економічної політики на сучасному етапі розвитку полягає у недостатній ефективності її засобів, незначному впливі на реальні економічні показники та макроекономічні пропорції. Наявні зміни у макроекономічних пропорціях є наслідком мінливих змін як зовнішніх чинників, зокрема попиту, так і внутрішніх - безпосередньо умов виробництва. Неузгодженість засобів економічної політики, непослідовність у її проведенні знижують ефективність державного управління. Виходячи з того, що під економічною політикою розуміють сукупність заходів, спрямованих на впорядкування руху економічних процесів, здійснення впливу на них чи безпосереднє визначення їхніх результатів, визначимо елементи для оцінки економічної політики. Зазвичай виділяють макрорівень, мезорівень та макрорівень державної економічної політики. Метою даної статті є аналіз ефективності макроекономічної політики України.
 
Language ua
 
Publisher Український центр політичного менеджменту
 
Subject економіка
економічна політика
economic policy
 
Title Виміри сучасної економічної політики України
 
Type Article
 
Relation Політичний менеджмент. Спецвип. : Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008.