Запис Детальніше

Дійсність Університету: між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мінаков, Михайло
Минаков, Михаил
Minakov, Mikhail
 
Date 2009-10-13T14:57:02Z
2009-10-13T14:57:02Z
2008
 
Identifier Мінаков М. А. Дійсність Університету: між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом / Михайло Мінаков // Університетська автономія: [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт та ін.; авт. передмови В. С. Брюховецький]. - К.: Дух і Літера, 2008. - С. 84-92.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/363
 
Description Є Університет і "університети". Для європейця аналіз ідеї Університету має здійснюватися з урахуванням того, що цей аналіз відбувається засобами, створеними в 14Університеті, тому сам аналітичний апарат може не помічати багатьох аспектів Університету як предмету дослідження. І П. Бурдьйо, і У. І. Шнайдер вказують, що недолік вивчення університету полягає в тому, що його ідею ми визначаємо зсередини та покладаємо в основу свого розуміння узвичаєність тих практик, які діють в університетській структурі часу та місця, у якому перебуває аналітик. В Україні слід бути ще обережнішим: в умовах, коли Університет є контрфактичною ідеальною структурою, дослідницька редукція має пам'ятати про умовність терміну "університет" в українських реаліях. Український університет (далі: "університет") - це установа, мета якої полягає в підготовці необхідних фахівців визнаного рівня. Встановлення потреби у фахівцях та визнання рівня їхньої підготовки відчужено від "університету". Так само, від "університету" відчужено й право визнавати кваліфікованість та компетентність дослідників-викладачів. Ці українські особливості визначають те, що "університет" є допоміжним навчальним закладом для народного господарства, де дослідження є надлишковою діяльністю викладачів у вільний від праці час. "Університет" - це частина державного апарату; установи цього штибу в якийсь момент подолали межу, що давала б нам можливість справедливо йменувати їх університетами. Тож, аналізуючи український університет, маємо пам'ятати про те, що ми говоримо про нього, порівнюючи наявні європейські концептуальні конструкта та фактичні інститути з українськими державно-навчальними установами, назва яких має те саме звучання.
 
Language ua
 
Publisher Дух і Літера
 
Subject університети
університетська антиномія
вища освіта
трайбалізм
 
Title Дійсність Університету: між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом
 
Type Article
 
Relation Університетська автономія: [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт та ін.; авт. передмови В. С. Брюховецький]. - К.: Дух і Літера, 2008.