Запис Детальніше

Моделі реконструкції кантівської антропології

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Козловський, Віктор
 
Date 2009-10-16T13:28:59Z
2009-10-16T13:28:59Z
2008
 
Identifier Козловський В. П. Моделі реконструкції кантівської антропології / Віктор Козловський // Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд. : І. А. Бондаревська, В. П. Козловський ; ред. кол. : М. Л. Ткачук (голова) … та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - С. 39-105.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/435
 
Description Здійснено спробу на матеріалі різноманітних кантівських текстів — у тому числі його рефлексій та лекцій з фізичної географії, антропології, метафізики та раціональної теології - показати широкий спектр кантівських підходів до дослідження природи людини. В результаті аналізу кантівських текстів ми реконструювали і можемо запропонувати ряд концептуальних моделей його антропології.
 
Language ua
 
Publisher Києво-Могилянська академія
 
Subject філософія
антропологія
Кант Іммануїл
philosophy
anthropology
Kant Immanuel
 
Title Моделі реконструкції кантівської антропології
 
Type Article
 
Relation Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд. : І. А. Бондаревська, В. П. Козловський ; ред. кол. : М. Л. Ткачук (голова) … та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - К. : Києво-Могилянська академія, 2008.