Запис Детальніше

Оприсутнений Франко Володимира Мазепи: (Рецензія на книжку B. Мазепи "Культуроцентризм світогляду Івана Франка")

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Лисий, Іван
 
Date 2009-10-16T14:08:06Z
2009-10-16T14:08:06Z
2008
 
Identifier Лисий І. Я. Оприсутнений Франко Володимира Мазепи: (Рецензія на книжку B. Мазепи "Культуроцентризм світогляду Івана Франка") / Іван Лисий // Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд.: І. А. Бондаревська, В. П. Козловський; редкол.: М. Л. Ткачук (голова)… та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Києво-Могилянська академія, 2008. - С. 414-421.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/444
 
Description Зазвичай рецензент, беручись до аналізу свіжовиданої книжки, має справу з двома адресатами: з потенційними чита­чами видання і з його автором. Звертаючись до останньої книж­ки B. Мазепи, рецензент має за співрозмовника, на преве­ликий жаль, лише читача. Володимир Іванович попрощався зі своєю працею, коли та мала формат авторського оригіналу. I ця скорбна обставина якоюсь мірою обумовила характер пропо­нованого відгуку. Спочатку історіософія Франка була для співробітника ака­демічного інституту черговою плановою темою. Ta в міру заглиблення у спадщину Франка B. Мазепа поступово осягав справжні масштаби Франкової постаті, огром ідейно-інтелектуальних звершень сина нагуєвицького коваля. I разом з тим гостро відчував потребу діяльної присутності Франка в духо­вному просторі сучасного українства. A ще — глибоке особистісне обурення намаганням деяких нинішніх інтелектуалів від­сунути Франка на культурний маргінес (чого варта кваліфікація зробленого ним як "здезорієнтованої сізіфової діяльності"!). B. Мазепа підставно визнав у Франкові духовного лідера укра­їнської спільноти, мислителя європейського штибу і євро­пейського масштабу, плідний розгляд філософсько-світогляд­них ідей якого можливий у широкому європейському контек­сті доби.
 
Language ua
 
Publisher Києво-Могилянська академія
 
Subject Франко Іван
Мазепа Володимир
 
Title Оприсутнений Франко Володимира Мазепи: (Рецензія на книжку B. Мазепи "Культуроцентризм світогляду Івана Франка")
 
Type Article
 
Relation Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд.: І. А. Бондаревська, В. П. Козловський; редкол.: М. Л. Ткачук (голова) … та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Києво-Могилянська академія, 2008.