Запис Детальніше

Проблема національної визначеності української філософії: (огляд публікацій 2005-2006 рр.)

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Лисий, Іван
 
Date 2009-10-16T14:10:36Z
2009-10-16T14:10:36Z
2008
 
Identifier Лисий І. Я. Проблема національної визначеності української філософії: (огляд публікацій 2005-2006 рр.) / Іван Лисий // Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд.: І. А. Бондаревська, В. П. Козловський; редкол.: М. Л. Ткачук (голова)… та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Києво-Могилянська академія, 2008. - С. 404-413.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/445
 
Description Традиційно філософія осмислює себе в універсалістському дусі - як єдиний, неподільний всесвітній (чи, принаймні, загальноєвропейський) процес, процес осягання всезагального. I в межах цієї мислительної парадигми вираз "національна філософія" здається оксюмороном. Ta за обставин наростання у світовій культурі опору глобалізаційному зоднаковінню природно посилюється зацікавлення сингулярним, унікальним у царині культури, інтерес до її національних вимірів. Це стосується і культури філософської.
 
Language ua
 
Publisher Києво-Могилянська академія
 
Subject філософія
philosophy
 
Title Проблема національної визначеності української філософії: (огляд публікацій 2005-2006 рр.)
 
Type Article
 
Relation Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд.: І. А. Бондаревська, В. П. Козловський; редкол.: М. Л. Ткачук (голова)… та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Києво-Могилянська академія, 2008.