Запис Детальніше

Горизонт належного і проблема досвіду в Баденському неокантіанстві

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мінаков, Михайло
 
Date 2009-10-16T14:30:20Z
2009-10-16T14:30:20Z
2006
 
Identifier Мінаков, М. А. Горизонт належного і проблема досвіду в Баденському неокантіанстві / М.А. Мінаков. // Мультиверсум : філософський альманах / НАН України, Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди. - Київ : Український Центр духовної культури, 2006. - Вип. 56. - С. 3-14.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/448
 
Description This article is dedicated to analysis of experience as in the Baden neokantianism. Windelband and Rickert describe reagion of pure experience in terms of distinction between experience of exact sciences, experience of culture sciences and everyday experience.
В статті розглянуто вчення про досвід у баденському неокантіанстві. Віндельбанд і Ріккерт описують регіон чистого досвіду в термінах поділу на досвід точних наук, досвід наук про культуру і повсякденний досвід. Попри намагання, такий підхід до опису досвіду не дає змогу остаточно подолати суб’єкт-об’єктне розрізнення в ціннісному горизонті свідомості.
 
Language ua
 
Publisher Український Центр духовної культури
 
Subject досвід
experience
Rickert
history of the concept of experience
неокантіанство
Віндельбанд
Ріккерт
історія поняття досвіду
neokantianism
Windelband
 
Title Горизонт належного і проблема досвіду в Баденському неокантіанстві
 
Type Article
 
Relation Мультиверсум : філософський альманах / НАН України, Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди. - Київ : Український Центр духовної культури, 2006. - Вип. 56.