Запис Детальніше

Досвід і філософія: еволюція понятя досвіду в західній філософії XIX-XX століть: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мінаков, Михайло
Minakov, Mikhail
Минаков, Михаил
 
Date 2009-10-16T15:07:22Z
2009-10-16T15:07:22Z
2007
 
Identifier Мінаков М. А. Досвід і філософія: еволюція понятя досвіду в західній філософії XIX-XX століть: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук / М.А. Мінаков; Національна академія наук України, Інститут філософї імені Г.С. Сковороди. - Київ, 2007. - 32 с.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/451
 
Description The thesis aims at determination of the main peculiarities of development of the concept of experience in the western philosophical systems that formed under influence of thoughts of I. Kant and G.W.F. Hegel in ХІХ–ХХ centuries. Based on topological analysis of main theories of experience formulated within the framework of the western philosophy from the Antiquity through XX century, there was constructed a holistic picture of the prehistory and history of the concept of experience in this thesis. Once created by Kant and Hegel, specificity of the conceptual history of experience was examined and described in terms of evolution driven by tension between epistemological and hermeneutic approaches. It was identified that the evolution of the concept of experience was progressing as dialectical process of interrelation and interdetermination of factual and historical dimensions of experience in the leading western schools of philosophy. Based on this analysis, the thesis in a systemic way represents holistic conception of evolution of the experience’s notion in the western philosophy of XIX–XX centuries, which generalizes specificity of approaches of neokantianism, pragmatism, analytical philosophy, hermeneutics, and phenomenology, as well as peculiarities of their impact upon formulation of tasks and problems of the contemporary epistemology, philosophy of language and philosophy of science. Also, the thesis describes how within those five western philosophical directions analysis of experience was implemented aiming to keep experience’ epistemological, metaphysical and ontological determinations together in one holistic model.
Дисертацію присвячено визначенню основних характеристик еволюції поняття досвіду в західних філософських системах, що під впливом перетворення філософської думки у німецькому ідеалізмі постали у ХІХ–ХХ століттях. На основі історико-філософського топологічного аналізу ключових положень про досвід, висунутих у межах західної філософії від Античності до ХХ століття, відтворено цілісну картину передісторії та історії філософського поняття досвіду. Докладно проаналізовано особливості філософського аналізу досвіду у Канта та Геґеля, що заклали рамки подальшої еволюції змісту поняття досвіду, визначені напруженням між епістемологічним та герменевтичним підходами. Було встановлено, що еволюція поняття досвіду відбувалася як діалектичний процес визначення досвіду в термінах фактичності та історичності в основних течіях філософії Заходу ХІХ–ХХ ст. На основі аналізу основних рис історії поняття досвіду в західній філософії ХІХ–ХХ ст. в дисертації в систематичному вигляді було представлено цілісну концепцію еволюції поняття досвіду в західній філософії ХІХ–ХХ ст., яка узагальнює специ¬фіку підходів до аналізу досвіду в філософських позиціях неокантіанства, прагматизму, аналітичної філософії мови, феноменології і герменевтики, та особливості впливу цих підходів на формуванням завдань сучасної епістемології, філософії мови та філософії науки.
 
Language ua
 
Subject поняття досвіду
історія філософського поняття
топологія
теорія та метатеорія досвіду
філософія Канта
філософія Геґеля
неокантіанство
прагматизм
аналітична філософія мови
герменевтика
феноменологія
concept of experience
history of philosophical concept
topology
theory and metatheory of experience
philosophy of Kant
philosophy of Hegel
neokantianism
pragmatism
analytical philosophy
hermeneutics
phenomenology
 
Title Досвід і філософія: еволюція понятя досвіду в західній філософії XIX-XX століть: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
Experience and Philosophy: Evolution of the Concept of Experience in the Western Philosophy of XIX–XX Centuries
Опыт и философия: эволюция понятия опыта в западной философии ХІХ–ХХ веков
 
Type Thesis