Запис Детальніше

Досвід і проблема прогнозувального розуму

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мінаков, Михайло
Минаков, Михаил
Minakov, Mikhail
 
Date 2009-10-16T15:15:39Z
2009-10-16T15:15:39Z
2004
 
Identifier Мінаков М. А. Досвід і проблема прогнозувального розуму / М.А. Мінаков // Наукові записки НаУКМА. - 2004. - Т. 25: Філософія та релігієзнавство. - С. 47-53.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/453
 
Description Статтю присвячено аналізу проблеми судження про майбутнє, визначенню його гносеологічного
статусу та впливу судження такого типу на соціальні практики. Автор розглядає
зазначені проблеми у зіставленні процедурного (Кант, Поппер) та процесуального (Гегель, Маркс)
підходу до їх розв'язання. Через такий розгляд проблеми автор доходить висновку про
залежність судження про майбутнє від характеру зв'язку способу застосування розуму та
ставлення розуму до підстав свого мислення. З огляду на це будь-який аналіз підстав мислення
має враховувати відповідальність і ангажування того, хто аналізує свою мисленнєву ситуацію.
Теорія досвіду і теорія пізнання мають стати частиною рефлексії соціальної філософії, свідомої
своєї заангажованості.
 
Language ua
 
Subject судження про майбутнє
теорія досвіду
теорія пізнання
філософія
прогнозувальний розум
 
Title Досвід і проблема прогнозувального розуму
 
Type Article
 
Relation Наукові записки НаУКМА: Філософія та релігієзнавство. - 2004. - Т. 25.