Запис Детальніше

Аналіз особливостей надання психологічної допомоги підліткам з акцентуаціями характеру

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кузнєцова, Л.М.
 
Date 2012-10-21T00:06:54Z
2012-10-21T00:06:54Z
2011
 
Identifier Кузнєцова Л.М. Аналіз особливостей надання психологічної допомоги підліткам з акцентуаціями характеру / Л.М. Кузнєцова / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 26-35
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1515
 
Description У статті проаналізовано умови надання ефективної психологічної допомоги підліткам з різними типами акцентуацій характеру, визначено найбільш доцільні методи та засоби корекційно-розвивальної роботи.
The conditions of efficient psychological aid to teen-agers with different types of
character accentuations and the most expedient methods of correction-developing
work with them are analyzed in this article.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject акцентуації характеру
підлітковий вік
психологічна допомога
корекційно-розвивальна робота
character accentuations
teen-agers
psychological aid
correctiondeveloping work
159.922.736.4:159.923.3
 
Title Аналіз особливостей надання психологічної допомоги підліткам з акцентуаціями характеру
 
Type Article